Les absències justificades deixen de ser una causa d’acomiadament

 

El passat 18 de febrer de 2020, va aprovar-se la derogació de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, mitjançant el qual permetia l’acomiadament d’un treballador per absències encara que fossin justificades.

D’aquesta manera, el Consell de Ministres aprova el Real Decret Llei a l’efecte de derogar aquest article, fet que ja vam anunciar el passat mes de gener a Cervera & Gonfaus Associats, com una de les principals novetats en legislació laboral en l’àmbit nacional.

Així, la supressió de l’esmentat article, impulsat des del Ministeri de Treball i Economia Social, respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores, especialment les que pateixen alguna discapacitat, pateixen malalties cròniques o de llarga durada, o que es dediquen a la guarda i cura de persones dependents (que són, en majoria, dones).

És a remarcar, que el Real Decret Llei compleix a més amb les directives del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en la sentència de 18 de gener de 2018 ja havia advertit a l’Estat Espanyol del fet que l’aplicació d’aquesta modalitat d’acomiadament objectiu, per faltes d’assistència encara que restin justificades, anava en contra de la Directiva 2000/78, que s’oposa i prohibeix la discriminació per raó de discapacitat.

S’espera que la derogació de l’esmentat precepte, contribueixi a promoure la prevenció de riscos en el treball, la salut i la seguretat en el treball.

 

Per més informació, contacti amb el nostre departament legal echaparro@cigassociats.com