COVID19 – Nous ajuts per al sector de la restauració (2022)

Objecte:

La Generalitat de Catalunya destina 40 milions d’euros a professionals autònoms i pimes del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries). Es tracta d’una nova línia d’ajuts directes per fer front a les afectacions generades per la Covid-19.

Beneficiaris:

Les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració.

A l’efecte d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos els que presten la seva activitat dins un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, almenys, un establiment operatiu a Catalunya.

Quantia dels ajuts:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors): 1.000 euros
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadors): 5.000 euros
  • Mitjanes empreses (de 50 a 249 treballadors): 15.000 euros

Característiques:

  • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva (ordre d’entrada).
  • Organisme responsable: CCAM (Consorci de Comerç Artesania i Moda).
  • L’import de l’ajut s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de l’ajut.

Termini de sol·licitud:

Pendent de convocatòria.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com