Dilluns 1 de Juny s’haurà de pagar els pagaments fraccionats corresponents al 4rt trimestre del 2019

Els terminis de pagament d’impostos, sobre els que ja estava concedit l’ajornament abans de l’estat d’alarma, és a dir els terminis compresos entre el 13 de març i el 30 de maig, han quedat posposats fins al pròxim 1 de Juny.

Exemple: Una empresa va fraccionar el pagament de l’Iva del 4T de 2019 per import de 9.000 € en 3 vegades, en rebre la notificació d’Hisenda, li concedeixen un fraccionament en 3 terminis 20/03, 20/04, 20/05. En el temps que portem en estat d’alarma, l’empresa no ha pagat cap d’aquests terminis. El proper dilluns dia 1-06-2020, l’empresa haurà de pagar els 9.000 € en un sol termini.

Per qualsevol dubte, aclariment, o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre despatx cig@cigassociats.com