Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020

Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, per la que es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 relatiu a les quotes nacionals i provincials. (BOE 20-05-2020)

Es modifica el termini d’ingrés voluntari, de l’impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2020, fixant un nou termini, des del 16/09/2020 fins al 20/11/2020.

Aquesta modificació afecta les quotes nacionals, i provincials de l’Impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2020, i s’estableix que el seu cobrament es realitzi a través de les entitats de crèdit col·laboradores, amb el document d’ingrés que a tal efecte es farà arribar al contribuent.

En el cas que aquest document, no arribes o s’hagués extraviat, serà responsabilitat de l’empresa obtenir un duplicat, a la delegació o administració de l’Agencia estatal d’administració tributària pertinent.

Per qualsevol dubte, aclariment, o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre despatx cig@cigassociats.com