Durant el mes de març, presentació del model 720: ¿s’ha de presentar encara?

Si hi ha un model que genera dubte entre els inversors aquest és el model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.

El motiu és que els tribunals estan fent enrere les sancions d’Hisenda per no presentar el model 720 atenent a la normativa europea. Ara que arriba el moment de complir amb ell sorgeix la pregunta de qui ha de presentar el model i si realment és necessari fer-ho.

 

El Dictamen Motivat que la Comissió Europea va enviar a Espanya al febrer de 2017 referent a el model 720 obre la porta a la fi del mateix o, si més no, a la seva revisió tal com està plantejat ara mateix. Existint aquest dictamen, si Espanya no rectifica i el tema arriba al Tribunal de Justícia de la UE, és molt possible que l’Estat hagi de tornar els diners de les sancions imposades als contribuents i que, a més, hagi de fer front a les seves pròpies sancions.

 

Qui ha de presentar el model 720 en l’exercici 2020?

Les persones que tinguin més de 50.000 euros en total en béns a l’estranger, incloent comptes i dipòsits, accions i béns i immobles a 31 de desembre de el 2020.

 

Si ja es va presentar el model 720 en 2019, no s’haurà de tornar a declarar pel mateix grup de béns si el seu valor s’ha incrementat en menys de 20.000 euros. Per això mateix, és fàcil que no s’hagi de presentar aquesta declaració cada any.

Cal recordar que Espanya encara no ha adaptat el model a les exigències de Brussel·les i, per tant, segueix sent necessari presentar-lo.

 

Què passa si no es presenta el model o no es fa a temps?

Les sancions previstes en el model 720 són un dels focus del dictamen de la CE al considerar-les totalment desproporcionades.

  • Una sanció de 100 euros per dada no declarat amb un mínim de 1.500 euros per declarar fora de termini.
  • Una sanció de 5.000 euros per dada amb un mínim de 10.000 euros per no declarar o declarar de forma incorrecta.

A aquestes sancions s’ha de sumar un recàrrec del 20% sobre la quota de l’IRPF pels béns no declarats, que Hisenda imputa en la renda com un guany patrimonial no declarada (fins al 2017 aquesta sanció era de el 150%).

 

En conseqüència, i a l’espera que Espanya adapti definitivament la seva normativa a les exigències europees, cal fer front a les obligacions que imposa el model 720 de declaració informativa de béns a l’estranger.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria, pot contactar amb el nostre departament mercantil rlopez@cigassociats.com