Si l’any passat va estar en un ERTO … ¿TE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR EN L’IRPF?

Els treballadors que, tot i haver treballat en 2020 per a una sola empresa, hagin percebut del SEPE més de 1.500 euros, es poden veure obligats a declarar…

 

Dos o més pagadors

En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a una empresa, no està obligat a presentar declaració de l’IRPF.

No obstant, si l’any passat aquest treballador va estar afectat per un ERTE i va percebre prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), haurà rebut salaris de dos o més pagadors, i en aquest cas sí que pot estar obligat a presentar la declaració.

 

Obligació de declarar

En concret, això succeirà si les seves retribucions totals anuals (incloent els salaris rebuts de l’empresa i la prestació del SEPE) van superar els 14.000 euros i tant l’empresa com el segon pagador en volum (el SEPE en aquest cas) li van abonar una retribució superior als 1.500 euros.

 

Exemples

  

Mateixa contribució fiscal

Si es dona el supòsit anterior, l’afectat haurà suportat unes retencions molt baixes, de manera que, al presentar la seva declaració, ingressarà la quota de l’IRPF no satisfeta via retencions.

Pensi que el tipus de retenció es calcula de forma independent per a cada pagador (segons les retribucions que aquest va a satisfer, sense tenir en compte les satisfetes per l’altre).

 

Es per aquest motiu que, des de Cervera & Gonfaus Associats li recomanem que, si durant el 2020 ha percebut rendiments del SEPE per trobar-se incurs en un ERTO, contacti amb nosaltres (a través del correu rlopez@cigassociats.com o el telèfon 93.872.27.38) per verificar si es troba obligat a presentar la declaració de la renda de l’exercici 2020.