ESTRATÈGIA I GESTIÓ A TRAVÉS DELS QUADRES DE COMANDAMENT iQC

Oferim un nou servei de valor a les empreses i organitzacions: iQC.
Amb els quadres de comandament iQC podrem realitzar l’anàlisi adequat de totes les àrees del seu negoci, ajudant i millorant la presa de decisions i la gestió dels seus recursos.
L’iQC s’adapta a qualsevol sector o activitat. Disposem de solucions específiques com l’iQC Financial o bé l’iQC Commercial per analitzar les finances i les vendes del seu negoci.