ICO COMERC INTERIOR 2014

Aquesta línia de finançament, amb càrrec al Fons Financer de l’Estat d’ajuda a Comerç Interior, té per objecte la modernització i millora de l’eficàcia i eficiència del comerç interior minorista i, en particular, de les petites i mitjanes empreses del sector.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts

– Entitats locals, entitats de dret públic i/o empreses públiques dependents
d’aquestes
– Associacions de petites i mitjanes empreses comercials
– Cambres oficials de comerç
– Petites i mitjanes empreses pertanyents al sector del comerç

Projectes que poden ser objecte de finançament:

1. Projectes d’implantació, innovació i finançament de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç, i del sector de prestació de serveis d’atenció a menors, persones majors i dependents

2. Constitució o consolidació de centres comercials oberts i millora de les infraestructures que incideixin favorablement en el comerç urbà de proximitat.

Les característiques dels ajuts
El finançament consisteix en préstecs sobre un màxim del 80% del valor del projecte amb una quantia màxima de 640.000 euros per projecte. El valor mínim del projecte ha de ser de 30.000 euros.

Les condicions de les operacions

a) Els terminis d’amortització seran de 5 i 7 anys, amb possibilitat d’un any de carència de principal i de 10 anys amb possibilitat de dos anys de
carència de principal

b) Tipus d’interès:
– Préstecs a 5 anys sense carència: fix al 2.425% més fins un
– Préstecs a 5 anys amb un any de carència, fix al 2,449%, més fins un 4.30%
– Préstecs a 7 anys sense carència: fix al 2.854% més fins un 4.30%
– Préstecs a 7 anys amb un any de carència: fix al 2.854% més fins un 4.30%
– Préstecs a 10 anys 4.30%
– Préstecs a 7 anys amb 2 anys de carència: fix al 3.845% més fins un 4.30%

c) No s’aplicaran comissions ni penalitzacions per cancel·lació anticipada voluntària dels préstecs

Les sol·licituds s’han de presentar a qualsevol oficina de les entitats de crèdit adherides a la Línia ICO –
– Banca March
– BBVA
– Unicaja Banco
– Banco Castilla la Mancha
– Liberbank, SA

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Ester Morillas: 872.27.38 o bé al mail emoriallas@cigassociats.com