Modificació de jornada període estival

Cada vegada resulta més freqüent, que les empreses pensin a modificar la jornada dels treballadors durant el període estival, ja que  la feina, si no és en el sector turístic, pot disminuir durant aquestes dates, i a més resulta un benefici pels treballadors.

Ara bé, en el moment de posar a la pràctica aquesta mesura, cal prestar atenció en no cometre errors que produeixin la concessió de drets adquirits.

Per evitar aquests, cal mirar la norma de referència que té cada empresa, el seu conveni col·lectiu, si en aquest està regulada aquesta mesura, caldrà seguir els passos que en el mateix es determinen.

Si per contra, el conveni col·lectiu no contempla aquesta mesura, caldrà portar a terme un acord, en el que primer de tot, s’indicarà que és una decisió voluntària de l’empresa, que per tant, no implica que cada any s’hagi d’aplicar. En el cas de què la mesura sigui reiterada en el temps, al ser voluntària, l’empresa la podrà suprimir quan ho consideri oportú, per no haver-se concedit cap tipus de dret adquirit.

 

La modificació de la jornada i la seva conversió a intensiva, produeix en moltes ocasions, que la jornada que realitzi sigui inferior a l’habitual i que per tant, faltin hores per complir anualment les hores que marca el conveni col·lectiu d’aplicació. Davant d’això s’han de realitzar els acords que es considerin apropiats, o en cas contrari pot interpretar-se que aquestes hores que no es realitzen, no esdevé necessària la seva recuperació.

Així mateix, cal tenir en compte que al fer la jornada intensiva, les hores de treball continuo serà superior a 6 hores seguides, serà llavors quan esdevindrà necessari concedir un descans, en principi aquell que estableixi el conveni i amb les condicions que indiqui, en cas contrari aquest haurà de ser de 15 minuts mínim (menors de 18 anys 30 minuts mínim), i no seria retribuït. Aquesta situació i d’altres que generin dubte es recomanen que quedin establerts en l’acord que es realitzi de la modificació de la jornada.

 

Si l’empresa vol, és que en còmput anual es realitzin totes les hores indicades al conveni col·lectiu, aquesta pèrdua d’hores que pot comportar el període de jornada intensiva, caldrà establir com es recuperen al llarg de l’any.

 

Per establir aquesta recuperació, així com d’altres qüestions que es derivin de la mateixa, es recomana fer un acord per escrit. Aquest caldrà que també se signi per les noves incorporacions que puguin haver a l’empresa.

 

Si aquesta és la teva intenció, i no saps exactament com procedir a la seva formalització, des del departament de laboral et poden assessorar a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a afeltrer@cigassociats.com.