Amb el suport d’ACCIO

A CERVERA I GONFAUS hem rebut l’ajut concedit per part d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa per rebre assessorament tècnic pel PROJECTE D’ECODISSENY DEL SERVEID E QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL PER EMPRESES, dins de la línia d’ajuts dels Cupons a la Innovació 2019.