Nou registre d’impagats judicials

El Registre d’Impagats Judicials és un nou fitxer de morositat destinat a recollir informació de deutes líquids, vençuts i exigibles, no inferiors a 50 € i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma, aportada pels advocats dels creditors a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim en accedir a tal informació.

 

Com neix el Registre d’Impagats Judicials?

El RIJ neix com una eina al servei de la justícia i de l’ordenament jurídic espanyol que dota als creditors  que han vist reconegut el seu dret al cobrament d’un deute en una resolució judicial ferma, de majors garanties pel compliment de la mateixa, reforçant-la i garantint el seu dret a la tutela judicial efectiva i a que es compleixi l’execució de la sentència que reconeix els seus drets de crèdit.

 

Què pretén el Registre d’Impagats Judicials?

El Registre d’Impagats Judicials pretén acabar amb les execucions judicials infructuoses després d’anys de litigis judicials en reclamació d’un deute, i al mateix temps atorga transparència al tràfic mercantil del nostre país, dotant de seguretat i confiança al sistema financer i als mercats, oferint informació veraç i rellevant sobre solvència i risc creditici de persones físiques i jurídiques.

Tens un client que encara et deu una factura? Contacta amb el nostre departament jurídic i t’ajudarem;