Novetats fiscals que afecten a les entitats

MODEL 347. DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS AMB TERCERS

–         El model 347 és una declaració informativa anual de les operacions amb tercers que tinguin un volum anual superior a 3.005,06 euros. Fins ara, les entitats exemptes d’IVA no estaven obligades a incloure cap venda o servei.  Aquesta és  una de les principals novetats ja que en el proper febrer 2015,  caldrà declarar les operacions amb proveïdors i clients que durant l’exercici 2014 hagin superat els 3.005,06 €, estiguin o no exemptes.

–         Per altra banda, remarcar que també caldrà declarar les subvencions cobrades per organismes oficials encara que siguin inferiors als 3.005,06 €.

MODEL 200. IMPOST DE SOCIETATS

–         La Llei 24/2014 del 27 de novembre de l’Impost de Societats, afecta a les entitats no lucratives a partir de l’01/01/2015. A partir d’ara qualsevol entitat amb independència del seu volum d’ingressos estarà obligada a presentar l’Impost de Societats i per tant, hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de l’1 de gener de 2015 per tal de poder identificar adequadament els ingressos i les despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.

Per mes informació sobre els nostres serveis  us podeu adreçar al mail eserra@cigassociats.com