Registre salarial i la Llei de Protecció de dades

La bretxa salarial i la desigualtat vigent són el motor del RD 902/2020, que va entrar en vigor el passat 14 d’abril de 2021, aquest Real Decret fa obligatori el Registre Salarial a totes les organitzacions amb personal contractat per compte aliena.

Aquesta norma va ser publicada es publica quasi en paral·lel amb la consolidació de normes estatals i europees destinades a protegir les dades de la ciutadania. Aquest fet fa que sorgeixin dubtes entorn al registre salarial, al ser considerat una dada personal.

 

És possible posar un dret per sobre de l’altra? És necessari protegir la informació privada per sobre de la igualtat entre homes i dones?

 

S’ha de tenir en compte que el registre salarial és una obligació legal, per tant no requereix el consentiment de les persones treballadores. A més, no entra en conflicte amb la Llei de Protecció de Dades ja que en el Registre Salarial no consta cada salari, sinó les quanties mitges, els complements i les percepcions extrasalarials en comú de la plantilla. Sempre de manera desagregada per sexe i per grups professionals, categories i llocs de treball. Per tant el tractament que se’n fa de les dades és de manera dissociada i no de manera personal.

 

Quan una dada dissociada, pot arribar a ser personal?

Aquesta situació es sol donar en empreses petites o en categories compostes per una sola persona i en aquests casos és fàcilment deduïble saber a qui pertanyen les dades. És per aquest motiu que l’Agència Espanyola de protecció de Dades indica que quan això succeeix s’han de tenir en compte els següents aspectes:

 

  • El registre haurà de comptar amb les mesures de seguretat basades en el anàlisi de riscos d’acord el Reglament General de Protecció de dades.
  • L’ocupador hauria d’informar a la plantilla del tractament de les dades personals i de la finalitat del tractament de les dades.
  • Els representants legals de les persones treballadores estan obligats a respectar la confidencialitat referent a les dades tractades en el registre salarial.

 

Per evitar qualsevol vulneració de les dades personals una possible solució a aquestes situacions esmentades pot ser: eliminar la dada de la mitja, mediana en les categories, llocs i/o grups en els que hi hagi un número reduït de persones, deixant únicament la dada de la diferencia percentual, és a dir, la bretxa salarial.

Per més informació podeu contactar amb:  lmasferrer@cigassociats.com