Tipus mínim global 15% Impost de societats

La OCDE ha aprovat la primera taxa global en matèria fiscal, han pactat un tipus mínim global del 15% de l’Impost de Societats, on 136 països arreu del món s’han compromès a aplicar-la amb la finalitat d’eliminar els «paradisos fiscals», evitar el mercadeig i pugna fiscal de certs països per tal que les multinacionals s’estableixin al seu territori i finalment obligar les grans corporacions a pagar impostos proporcionals.

Amb aquesta nova mesura, la qual es troba en fase prèvia i s’hauria d’incorporar a la reforma fiscal que previsiblement s’aprovarà l’any 2022 , l’Estat espanyol ha previst una recaptació addicional de fins a 15.000 milions d’euros per una mesura que seria d’obligat compliment a partir de l’exercici 2023.

A qui afecta aquesta nova taxa mínima de l’Impost :

1) Empreses amb una xifra de negoci igual o superior als 20 milions d’euros / any.
2) Grups d’empreses que tributin al règim de consolidació fiscal. (independentment de la xifra de negoci)

Tipologia de tributació mínima:

Tipo general………..15 %
Tipus………………….18 % ( Entitats crèdit i exploració jaciments i hidrocarburs )
Tipus………………….10% ( Entitats de nova creació que abans tributaven al 15%)

La gran incògnita és en quin moment de la liquidació de l’Impost de Societats s’aplicarà aquest tipus mínim, és evident que ha de ser contra una Base Imposable, però encara no se sap si serà contra la Base Imposable abans de compensacions, la Base Imposable Prèvia o la Base Imposable de l’exercici. Si opten per aplicar el tipus contra la B.I.Abans de compensacions, obtindran una major recaptació d’impostos que si apliquen el tipus contra la B.I. final de l’exercici, donat que aquesta base sol ser més reduïda que la primera, ja que la societat al determinar-la ha pogut aplicar totes les correccions i avantatges fiscals a les quals opta.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal:  odeitg@cigassociats.com