Si vols vendre les participacions socials de la teva empresa i creus que el comprador potser les revendrà a un preu superior, pacta una clàusula “non embarrasment” o de “millor fortuna”

Quan un soci rep una oferta de compra d’un altre soci o bé d’un tercer, pot tenir dubtes respecte a que el preu de compra estigui per sota del preu de mercat.

Doncs bé, un mecanisme per desencallar aquestes operacions i protegir els seus interessos és pactar una clàusula “non embarrassment” o de “millor fortuna”. Es tracta d’un pacte pel que el preu de venda es reajustarà a l’alça si el comprador ven les participacions a un preu superior.

Així s’evita que el venedor es vegi “embarrassment” (avergonyit) per haver venut a un preu inferior al de mercat.

Si el comprador accepta aquesta clàusula és necessari regular les següents qüestions:

– Durada
– Increment: L’increment del preu que donarà lloc al re-ajustament.
– Re-ajustament: El sistema de re-ajustament de preu a aplicar (per exemple, que el venedor original tindrà dret a que el comprador li pagui un determinat percentatge de l’increment de preu obtingut per la re-venda.
– Incompliment: Pacta una clàusula de penalització pels casos en que el comprador oculti la re-venda, simuli una venda per un preu inferior del real, …

Pactant aquesta clàusula, si el comprador re-ven les participacions durant un termini determinat i a un preu superior, el venedor original podrà rebrà una part de la plusvàlua.

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre departament jurídic: cmasip@cigassociats.com