CIRCULAR Nº12 /2016: CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: Retroactivitat total de les reclamacions contra clàusules sòl Benvolgut client, El TJUE, mitjançant sentència de 21 de desembre de 2016, ha declarat que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl, priva els consumidors espanyols que van

Continue Reading