Autònoms

A partir de gener està previst que des d’inspecció de Treball se sancioni als autònoms de manera automàtica per determinades infraccions. Aquestes infraccions seran per casos previsiblement objectius, per aquest motiu les sancions seran automatitzades, sense necessitat de què un inspector de treball analitzi la situació abans d’imposar-se la infracció. Aquesta es troba regularitzada al

Continue Reading