CIRCULAR Nº 11/2017: MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors,

Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018.

Així mateix, els recordem, que  la Tresoreria General de la Seguretat Social, podrà incrementar, anualment i deforma automàtica, la seva base de cotització en mateix percentatge que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia  1 de novembre.

 

Aprofitem per avançar, que la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, en fase de tramitació al Senat, té previst augmentar de 2 a 4 el nombre de vegades l’any que els autònoms podran canviar de base de cotització. Però aquest mesura no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2018.

 

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció por cessament         d’ activitat abans de l’1 d’octubre.

 

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Atentament,