A PARTIR DE 2018 ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS PODRAN DEDUIR-SE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS

Si ets autònom i desenvolupes l’activitat des del teu domicili, pots deduir-te les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortitzacions, interessos de préstecs per compra…), en proporció a la part del immoble afecte a l’activitat

DEDUCCIONS AUTÒNOMS