Ajuts Programa PICE 2017 CONTRACTACIÓ DE JOVES

Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir el règim de les subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació per mitjà d’ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Organisme responsable:

Cambra Comerç de Catalunya (contempla 13 Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Cambra Oficial de Palamós, Reus Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls)

Àmbit:

Laboral

 

Tipus:

Subvenció

 

Beneficiaris:

Les empreses que, des del moment d’entrada en vigor de la convocatòria (22/06/2017) i fins al 29 de desembre de 2017, hagin formalitzat un contracte amb joves(entre 16 i 29 anys) inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Excloses:

  • Les empreses de treball temporal.
  • Les administracions públiques internacionals, europees, estatals, autonòmiques, locals

 

Detalls de la convocatòria:

 

Característiques del contracte:

  • L’import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950,00€, no podent ser en cap cas superior a aquest import.
  • La contractació s’haurà de formalitzar amb persones que, a la data d’inici d’aquesta, siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en els termes que preveu la normativa estatal que el regula, i que hagin completat la fase d’orientació del Pla de Capacitació del PICE.
  • La tipologia de contractes subvencionables, sempre amb una dedicació de temps complert, és la següent:

a) Contractes indefinits.

b) Contractes temporals.

c) Contractes en pràctiques.

d) Contractes per a la formació i l’aprenentatge

(Garantir un manteniment mínim de l’ocupació a temps complert durant almenys els sis primers mesos, a comptar des de la signatura del contracte).

Requisits:

Els joves contractats han d’estar prèviament inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Terminis:  5 de juliol de 2017  fins el 29 de desembre de 2017.