Adquisició intracomunitària amb recàrrec d’equivalència

En aquest article us volem traslladar les dues modalitats de recàrrec d’equivalència:

Recàrrec d’equivalènciaOperació Interior; és un règim d’ IVA d’obligat compliment per les persones físiques que exploten el seu negoci minorista. (LIVA art.148 i 149)

* Els acollits aquest règim NO han de presentar les declaracions periòdiques d’ IVA, i tampoc es poden deduir l’IVA suportat.

* Els seus proveïdors de béns els hi repercuteixen les factures amb el tipus d’IVA ordinari que pertoqui + el recàrrec addicional. 21% + 5,20% = 26,20%

Recàrrec d’equivalència – Operació Intracomunitària; No obstant això, si el proveïdor de béns del minorista és resident a la Unió Europea, no repercutirà cap IVA ni cap recàrrec a la factura que recepcionarà el minorista  resident a l’Estat.

* Però és obligació del minorista liquidar a l’Agència Tributària l’IVA + el recàrrec d’equivalència respecte de la factura rebuda intracomunitària.
* El model d’autoliquidació per abonar l’impost és el model 309. És un impost no periòdic que s’ha de presentar dins els pròxims vint dies naturals a la finalització del trimestre que hem realitzat la compra intracomunitària.

Molt important.- El minorista ha d’estar donat d’alta com «Operador Intracomunitari» mitjançant una comunicació a l’Agència Tributària via model 036.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal: odeitg@cigassociats.com