Ajuts a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania, i la moda. COMERÇ 2019

OBJECTE

Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

ORGANISME RESPONSABLE

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 

TIPUS D’AJUT

Subvenció a fons perdut.

 

PROGRAMES

 1. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
 2. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 3. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

 

PROGRAMA 1: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer.

A Catalunya: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals d’acord amb la

normativa firal catalana vigent durant l’any 2019.

En el cas de Fires estatals i internacionals: Participació com a expositor a les fires professionals

 

Despeses subvencionables:

 

 1. Contractació de l’espai i de l’estand
 2. Lloguer de mobiliari i assegurances.
 3. Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
 4. Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern.
 5. Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
 6. Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s’escau.

 

 

Quantia de l’ajut:

 

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 € en fires d’àmbit nacional (Catalunya) i estatal.

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 € en fires d’àmbit internacional.

 

El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros.

Requisits:

 1. Que el sol·licitant tingui almenys 1 establiment a peu de carrer.
 2. Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
 3. Que en el cas de participar a una fira nacional, l’activitat firal estigui inscrita al Registre d’Activitats Firals de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement.

 

 

PROGRAMA 2: Suport en el procés de transformació digital de les empreses

 

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal.

 

Línies subvencionables:

 

 • Àmbit 1: Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l’estratègia i innovació en el punt de venda.
 • Àmbit 2: Per projectes d’omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci.

 

Despeses subvencionables:

 

 • Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini, programació, disseny i continguts).
 • Contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community management.
 • Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes com Google Adwords o Facebook).
 • Monitorització i reputació online.
 • Posicionament web o SEO.
 • Email marketing (l’enviament de newsletters o mails als clients).
 • Cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts sempre i quan reculli dades dels clients (no sent subvencionable una pantalla de TV que no doni aquesta informació).
 • Creació de la pròpia aplicació mòbil de l’establiment (APP)
 • Projectes de CRM i fidelització
 • Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)
 • Connectivitat a la botiga (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)
 • Implantació d’etiquetes electròniques
 • Sistemes de comptadors de persones
 • Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 • Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial (sexe, edat) per programar continguts dirigits.
 • Impressió 3D
 • Big Data i cloud computing, accions de seguretat a Internet o cyberseguretat
 • Internet de les coses, realitat augmentada i/o virtual.
 • Introducció d’eines gaming
 • Blockchain
 • Eines de biometria, ús de weareables
 • Incorporació d’assistents de veu o tecnologia chatbot.

 

Quantia de l’ajut:

 

 

 • Àmbit 1: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.000 euros.
 • Àmbit 2: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 10.000 euros.

 

Requisits:

 

 • Per a tots dos àmbits:
 1. Comerç i serveis: l’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 2. Moda: caldrà disposar d’un showroom o taller, o acreditar que es tracta d’un fabricant de moda.
 3. Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
 4. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 000 euros.
 5. És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31/12/2019.
 6. Les solucions tecnològiques han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

 

 

 • Per a l’àmbit 2:

 

Les empreses que sol·licitin per aquest àmbit hauran de disposar d’un Pla de Transformació Digital, que ha de representar com a mínim un 10% del pressupost de l’empresa.

 

 

 

PROGRAMA 3: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

 

Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Línies subvencionables:

 

 • Àmbit 1: Recuperació dels locals buits
  • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
  • L’ús d’aparadors de locals tancats.
  • La continuïtat de l’empresa comercial.
  • L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

 

 • Àmbit 2: Reforma d’establiments
  • La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
  • L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
  • La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

 

 

 • Àmbit 3: Sistemes de “Click & Collect”
  • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

 

Quantia de l’ajut: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables:

 • Àmbit 1:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses

derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc.).

 

 • Àmbit 2:

Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o

botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses

de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga.

 

 • Àmbit 3:

Les despeses derivades de la instal·lació de sistemes de click & collect: compra de guixetes i/o armaris amb el

software corresponent.

 

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.

 

 • Àmbit 1:
  • En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
  • Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall.
  • Han de disposar del corresponent permís municipal.
  • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

 

 • Àmbit 2:
  • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
  • En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys.

 

 • Àmbit 3:
  • Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l’espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 23 d’abril de 2019 al dia 23 de maig de 2019 per tots els programes, excepte pel programa 3 que resta pendent de convocatòria.

 

Per més informació: info@inigest.com