Recordem l’obligació del registre de jornada, de tots els treballadors, a partir del 12 de maig

El Reial Decret–llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra  la  precarietat laboral  en  la  jornada  de  treball    incorpora  l’obligació de  garantir  el registre diari de la jornada de tots els treballadors, ja siguin a jornada completa com a jornada parcial. Aquesta obligació serà d’ aplicació a partir del dia  12 de maig de 2019.

 

En concret i amb independència de la mida de l’ empresa, s’haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els treballadors que inclogui l’ hora concreta d’ inici i de final de la jornada.

Els registres s’hauran de conservar durant quatre anys i s’hauran de tenir a disposició de les persones treballadores, dels representants legals i de la Inspecció de Treball i SS, quan així ho reclami.

Les conseqüències per la falta d’ aquest registre poden ser:

  • Multa econòmica de 625€ a 6.250€ (es considera una infracció greu).
  • En el supòsit de treballadors a temps parcial, el contracte es presumirà realitzat a jornada complerta.
  • Abonament de les hores extraordinàries no pagades ni compensades dintre del termini legal.
  • Abonament amb caràcter retroactiu (i recàrrec) de les cotitzacions no ingressades.

 

Per tal d’ajudar-te en aquesta tasca, a Cervera & Gonfaus, tenim integrat al Portal del Treballador (A3HRGO) una eina per tal de portar aquest registre de forma àgil i còmode; podent realitzar els registres a través d’un PC o bé a través de l’ aplicació per mòbil on aquests resums obligatoris es generen de manera automàtica.

A  més,  el  treballador,  a  través  del  portal,  tindrà  accés  a  la  seva  documentació  laboral (nòmines, certificat de retencions, etc) possibilitant una major seguretat en la tramesa de dades personals.

Per més informació, posa’t en contacte amb la teva gestora laboral i ella t’assessorà en qualsevol dubte que tinguis.

Atentament