Ajuts a treballadors en ERTO

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut.

Presentació de sol·licituds

Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscriure’s al registre són:

  • Residir a Catalunya
  • Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu

Accés al registre

  • La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit
  • Per a inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica

 

Pendent de publicació de les bases i la convocatòria