AL FEBRER, MODEL 347

Si durant l’any 2018 la seva empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt (IVA inclòs), durant aquest mes de febrer ha de presentar el model 347. A aquests efectes, recordi el següent:

  • No ha d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té informació a través d’altres declaracions. Per exemple, amb les operacions subjectes a retenció.
  • Han de declarar-se també les operacions en què, tot i que no es repercuteixi IVA, hi hagi obligació d’expedir factura (sempre que superin els 3.005,06 euros).

Si està obligat a presentar el model 347, el termini per fer-ho es fins al proper 28 de febrer.