App informàtica per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica per assessorar a les parelles i també als professionals que intervenen en processos de separació i divorci, sobre com tractar als fills més petits durant tot el procés de ruptura dels progenitors.

La finalitat d’aquesta aplicació és la de proporcionar un criteri objectiu independent per la guarda i custodia dels fills, a l’efecte d’evitar que el conflicte entre els progenitors perjudiqui el benestar dels menors i les necessitats evolutives dels mateixos.

L’aplicació EATAF-ORIENTA esta ja disponible per descarregar en mòbils i tabletes amb sistema operatiu Android, i aviat estarà disponible també per iOS.

El contingut de la app ha estat creat per professionals de l’equip d’assessorament tècnic en l’àmbit de família (EATAF) del Departament de Justícia, format per 25 psicòlegs i 12 treballadors socials. L’equip de l’EATAF té una amplia experiència en la matèria doncs diàriament, i a petició de jutges, magistrals i fiscals, elabora informes sobre situacions familiars en casos de divorci i separacions.

L’aplicació recull informació orientativa, molta d’ella en format audiovisual, basada en el desenvolupament infantil i en els processos de vinculació i aferrament dels nens, per tal que les decisions sobre la cura dels fills, especialment sobre el repartiment del temps entre els progenitors, tingui en compte el grau de maduresa de cada edat. És per això que aquesta aplicació s’estructura en 7 etapes, per comprendre la franja de 0 a 6 anys, per considerar-se l’etapa evolutiva més important.

Amb tot això, EATAF-ORIENTA esdevé com una nova eina preventiva i fàcil de consultar pels progenitors que estan immersos en un conflicte d’alta intensitat.