Aprovació del projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura el projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari, normativa concebuda per reduir el rebuig d’aliments sense consumir en condicions òptimes i fomentar un millor aprofitament. Aquesta llei tracta d’orientar cap a un sistema de producció més eficient, que enfoqui al desenvolupament de l’economia circular. Pretén establir un model de bones pràctiques per evitar el menyspreu d’aliments en tota la cadena alimentària.

Entre d’altres mesures, es preveu que, tots els agents de la cadena alimentaria hauran de comptar amb un pla de prevenció i fixa una jerarquia de prioritats d’obligat compliment, la primera de les quals és la utilització per a l’alimentació humana. Per a la donació d’aliments, les entitats hauran de subscriure convenis amb les organitzacions receptores. Els aliments hauran de tenir suficient vida útil per fer possible la seva distribució i ús segur als destinataris finals. Els aliments no venuts en condicions òptimes hauran de ser transformats en subproductes quan no siguin aptes pel consum humà (alimentació animal, ús agrari…). Els agents de la cadena alimentaria hauran de disposar d’instal·lacions, formació i sistemes adequats. Els productes amb data de consum preferent es presentaran al consumidor de forma diferenciada.

Per altra banda, els establiments de serveis alimentaris hauran d’oferir als clients l’opció d’endur-se sense cost addicional el que no hagin consumit i s’haurà d’informar d’això de forma visible. Altres tipus d’institucions també hauran de comptar amb programes de prevenció i reducció de pèrdues i residu alimentari que compleixin amb la llei.

Al mateix temps, s’haurà d’informar anualment de les pèrdues alimentàries i del compliment de la prevenció. Les empreses distribuïdores hauran d’incentivar, junt amb les administracions, la venda de productes amb data de consum preferent i els productes considerats poc estètics. Així mateix, s’haurà d’incentivar la venda d’aliments de temporada, de proximitat i ecològics.

Per últim, el règim sancionador estableix sancions de fins a 1.000.000 d’euros, que s’aplicaran en infraccions en la donació d’aliments, en la distribució o en infraccions en la jerarquia de prioritats entre d’altres.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament jurídic:  cmasip@cigassociats.com