La justícia europea anul·la les sancions del model per declarar béns a l’estranger

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar el passat dijous la sentència per la qual el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions derivat d’aquest, són contraris al dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa sancions excessives als ciutadans que incompleixen aquesta obligació o cometen errors en les seves declaracions, atemptant contra el principi de llibertat de moviment de capitals. Les mesures antifrau, dicten els magistrats, són desproporcionades per a la finalitat perseguida i creen un perjudici excessiu per als ciutadans.

El TJUE avala així l’informe de la Comissió Europea emès el 2017, en què va declarar la incompatibilitat amb el dret de la Unió de determinats aspectes de l’obligació dels residents fiscals a Espanya de declarar els seus béns o drets situats a l’estranger.

Concretament, Espanya ha incomplert el principi de lliure circulació de capitals. Per a l’Alt Tribunal, l’obligació de presentació del model 720 i les sancions derivades de l’incompliment o del compliment imperfecte o extemporani de l’obligació esmentada, que no tenen equivalent pel que fa als béns o drets situats a Espanya, crea un tracte discriminatori, en traçar una diferència de tracte entre els residents a Espanya en funció del lloc de localització dels seus actius.

Aquesta obligació, continua la decisió, pot dissuadir els residents d’aquest Estat membre d’invertir en altres estats membres, impedir-los fer-ho o limitar-ne les possibilitats. Constitueix, per tant, una restricció a la lliure circulació dels diners a Europa.

Els residents a Espanya que no declaren o declaren de manera imperfecta o extemporània els béns i drets a l’estranger s’exposen a la regularització de l’impost degut per les quantitats corresponents al valor dels béns o drets esmentats, fins i tot quan aquests hagin estat adquirits durant un període ja prescrit. A més, hi ha la possibilitat d’encarar multes proporcionals al valor dels béns i les multes de quantia fixa específiques.

Tot i això, si bé la sentència anul·la el règim sancionador, no implica la derogació de l’obligació de presentar el model 720, el termini del qual per a l’exercici 2021 venç el proper 31 de març. La decisió obliga l’Estat espanyol a reformar la legislació d’acord amb el criteri dels jutges europeus.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament jurídic:  rlopez@cigassociats.com