Canvi de bases abans del 30 de setembre del 2022

Recordar que a partir del dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per a Autònoms en que la base de cotització vindrà determinada pels rendiments nets de les seva activitat econòmica i per tant no serà a elecció de cada persona treballadora autònoma sinó que la base de cotització haurà d’estar dins del tram determinat pel rendiment.

Us recordem que teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 d’octubre del 2022.

A dia d’avui, els autònoms són els únics que poden triar la base per cotitzar. Aquesta decisió és molt important, ja que depenen les prestacions presents i la futura pensió.

Us recordem que dins dels marges de la base mínima establerta per al 2022, és de 960,60 euros mensuals, i de la base màxima, que puja a 4.139,40 euros.

Aquells autònoms que durant 2023 vulguin cotitzar per sobra del rang que els hi pertoqui segons els seus ingressos, hauran d’haver cotitzat per una base més elevada durant l’últim trimestre d’aquest any.

Atenció!!! A partir de 2023 no es podrà escollir un rang per sobra del que et tocaria, a no ser, que ja es tingui una base de cotització superior. Ja que, només aquelles persones que al mes de desembre de 2022 estiguin cotitzant per sobre del que els hi tocaria, es podrà optar al manteniment d’aquesta base de cotització, encara que sigui superior als rendiments nets i renunciar així, a la seva regularització.

Perquè pugui concórrer aquest cas excepcional, l’Autònom hauria d’optar pel canvi de bases abans del 30 de setembre del 2022, perquè tingui efectes a partir de l’1 d’octubre de 2022.

Si esteu interessats a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), podeu fer-ho a través de l’apartat IMPORTASS de la SS o contactar amb aquest despatx per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: laboral@cigassociats.com