Programa MOVES Proyectos Singulares II

OBJECTE

La «descarbonització» del sector del transport mitjançant el foment de l’electrificació de la mobilitat per a la consecució dels objectius fixats tant pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, com pel Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, promovent la realització de projectes singulars d’innovació en mobilitat elèctrica a tot el territori nacional.

BENEFICIARIS

  • Tot tipus d’empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa)
  • Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia.
  • Consorcis i agrupacions empresarials amb personalitat jurídica pròpia o sense.

TIPUS DE PROJECTES

  1. Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC.
  2. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadors, recàrrega d’hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents.
  3. Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat.

No seran elegibles els projectes relatius a la instal·lació d’hidrogeneres.

QUANTIA DE L’AJUT

40% dels costos subvencionables (IVA o IGIC no inclòs.) que podran incrementar-se en 10% per a mitjana empresa, i 20% per a petita empresa.

S’stableix un límit màxim d’ajut per als projectes que es presentin als programes d’incentius de 15 milions d’euros per projecte i una inversió mínima de 100.000 euros per projecte.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini màxim per a l’execució de les actuacions serà de 18 mesos, a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajuda.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Del 3 d’octubre del 2022 a les 9.00h fins al 24 de novembre del 2022 a les 14.00h.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com