CIRCULAR Nº 18/2015: REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL

 

 

Arrel de les últimes actuacions realitzades per la Inspecció de Treball, els recordem la obligatorietat de dur a terme un registre de la jornada dels seus treballadors.

En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’ aquesta obligació empresarial es centren, fonamentalment,  en :

Que es realitzi un REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL, amb la totalització mensual de les hores.

Aquest registre és el que habitualment es realitza mitjançant un sistema de “fitxar” en les empreses que tenen mitjans tècnics de control d’ entrada i de sortida.

Per als centres de treball que no disposin d’ aquestes eines, es recomana realitzar un quadrant mensual per treballador, en el que hi ha de constar l’ horari que realitza cada dia i la signatura del mateix.

Adjuntem al present correu, un model d’ exemple que poden utilitzar.

per qualsevol consulta o aclariment, no dubtin en contactar amb el Departament Laboral, al telèfon 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 27 de Novembre de 2015