Desigualtat: Treball gratuït des del 18 de novembre fins a finals d’any

A causa de la Bretxa Salarial les dones treballen gratuïtament des del 18 de novembre fins a finals d’any. La Bretxa salarial segueix afectant la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, és per aquest motiu que no volem deixar passar l’oportunitat per posar-ho en coneixement i fer un breu repàs del tractament legal sobre la discriminació salarial.

La discriminació salarial de les dones en sentències judicials

L’any 1985 un grup de 138 netejadores va decidir denunciar la discriminació salarial que patien enfront dels seus companys masculins. Aquest cas va fer història en la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que va considerar discriminatòria la diferència de tracte en matèria salarial quan «es vincula directe o indirectament al sexe de la persona».

Fins aquest moment, l’Hospital Gregorio de Marañon a Madrid diferenciava a homes i dones en dues categories professionals diferents – netejadores per a elles i peons per a ells –, tot i que realitzaven les mateixes funcions, per tal de justificar la diferència de sou.

El Constitucional va dir en aquell moment que «la prohibició constitucional de discriminació pel sexe, com a signe de pertinença de la dona a un grup social determinat objecte històricament d’infravaloració social, econòmica i jurídica, es connecta no només com a discriminació directa. O sigui, com un tractament diferenciat quan el sexe sigui objecte de consideració directa, sinó també amb la discriminació indirecta, que inclou els tractaments formalment no discriminatoris dels que se’n deriven conseqüències desiguals o perjudicials a causa de la diferència de sexe».

Quan la sentència va ser ferma, l’hospital ja havia equiparat els salaris en el conveni col·lectiu. El 1991 el Constitucional va emparar el dret de les netejadores a percebre les diferències salarials perquè «una sola pesseta de menor remuneració comportaria discriminació per raó de sexe prohibida per l’article 14 de la Constitució».

La discriminació continua en l’actualitat

Ja han passat 36 anys des de la sentència i la discriminació salarial continua. En novembre de 2019 un jutjat d’Almeria va considerar que el conveni col·lectiu de manipulació de fruites, hortalisses i flors de la província discrimina en salari, almenys, a 350 treballadores d’una empresa que treballen com envasadores.

Encara que les seves tasques «són pràcticament les mateixes», elles pertanyen a la categoria d'»envasadores» i ells a la de «mossos». Per aquesta raó el conveni justifica que les dones percebin 23 cèntims d’euro menys per hora que els homes, la qual cosa suposa una discriminació de 40 € mensuals.
La bretxa salarial no es manifesta només en el salari base, també en els complements salarials, com reconeixen els sindicats. En una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia es va fallar l’any 2018 que una empresa pagava menys a una treballadora que va ser acomiadada que als seus quatre companys, amb la mateixa categoria professional, a través d’un sistema retributiu que incloïa incentius i gratificacions arbitràries fixades per la companyia al marge del salari base. Ella cobrava 33.672 € brutes anuals i ells 48.950 € bruts anuals. La sentència marcava: «S’ha vulnerat el dret a la Igualtat i no discriminació per raó de sexe de l’actora, donat que percebia unes retribucions substancialment inferiors a la dels altres responsables de departament de l’empresa demandada, tots ells homes, per la qual cosa la vulneració d’aquest dret fonamental comporta necessàriament l’existència, almenys, de danys morals».

Denuncia, no poden discriminar-te

Com assenyala l’Organització Internacional del Treball, encara que s’han donat avenços en el camp normatiu i algunes sentències paradigmàtiques en relació amb el dret de les dones treballadores, és cert que encara queda molt camí per recórrer. És necessari que les dones tinguin un major coneixement dels seus drets. Així mateix, és de vital importància capacitar i sensibilitzar a jutges i altres operadors jurídics i a tots aquells els quals tinguin l’obligació d’aplicar la normativa nacional i internacional, així com a les empreses i a la societat en general.

 

Per més informació podeu contactar amb:  lmasferrer@cigassociats.com