Drets dels passatgers a l’aeroport

Si teniu problemes a l’aeroport, recordeu que teniu un seguit de drets que s’apliquen als passatgers de tots els vols que surtin des d’un aeroport de la UE i als vols operats per companyies de la UE independentment de l’aeroport de sortida.

Retards:

 • En cas de retard en la sortida del vol, demaneu informació a la companyia aèria (o a l’empresa on hàgiu reservat el vol).
 • Si teniu connexió amb algun altre vol, contacteu amb la companyia per mirar de trobar una solució.
 • En retards a partir de 2 hores, us han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients i, si calgués, sistemes de comunicació.
 • Si el vol surt l’endemà o dies més tard, teniu dret a allotjament gratuït (amb els desplaçaments inclosos).
 • Si arribeu al destí final amb 3 hores de retard o més, teniu dret a una compensació econòmica d’entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.L’endarreriment dels vols només allibera la companyia aèria si es produeix per causes justificades, com seria per motius meteorològics, de seguretat, atribuïbles a tercers, etc. En aquest cas, és la companyia la que ha de provar l’existència de les circumstàncies que han obligat a endarrerir el vol–.

 • La compensació econòmica es pot reduir a la meitat si us ofereixen un vol alternatiu en un horari similar.
 • Quan el retard sigui superior a les 5 hores, podeu desistir del vol i recuperar l’import del bitllet.

Cancel·lació

 • Si la companyia aèria cancel·la el vol, podeu escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament.
 • Si el transport alternatiu surt l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament (amb els desplaçaments inclosos).
 • També us correspon una compensació econòmica (d’entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol), excepte que:
 1. La cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies inevitables i imprevisibles (mal temps, per exemple).
 2. Us ho comuniquin amb 2 setmanes d’antelació.
 3. Accepteu un vol alternatiu en un horari similar.

 

Incidències amb l’equipatge

 • En cas de danys, retard en l’entrega, pèrdua o destrucció de l’equipatge facturat, abans de marxar de l’aeroport ompliu l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) en el taulell de la companyia per fer una exposició dels fets i identificar el vostre equipatge, de manera que se’n pugui fer el seguiment.
 • Ompliu també els fulls oficials de reclamació o bé adreceu un escrit al servei d’atenció al client (mitjançant un formulari web, correu postal..).
 • En aquests casos, la responsabilitat de la companyia queda limitada a un màxim de 1.131 DEG per passatger, aproximadament (vegeu correspondència amb l’euro en el web del Fons Monetari Internacional).
 • Pel que fa als possibles danys en l’equipatge de cabina (no facturat), la companyia només en respon quan s’hagin causat per culpa seva.
 • La manca de determinats articles en l’equipatge és difícil de demostrar i molt probablement no obtingueu cap compensació, excepte que haguéssiu fet una declaració de valor en el moment de la facturació o tingueu una assegurança que cobreixi aquestes incidències.

Denegació d’embarcament per sobrereserva (overbooking)

 • Si no teniu la targeta d’embarcament, tan aviat com arribeu a l’aeroport dirigiu-vos als taulells de facturació perquè us la lliurin. Des d’aquest moment s’entén que teniu plaça a l’avió.
 • En cas de sobrereserva, la companyia ha de buscar voluntaris que renunciïn a la seva plaça; si no ho aconsegueix, pot denegar l’embarcament.
 • Si us deneguen l’embarcament, teniu dret a:
 1. a) Triar entre la devolució de l’import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final.
 2. b) Menjar, begudes, sistemes de comunicació i, si fos necessari, allotjament (amb els desplaçaments inclosos), tot de forma gratuïta.
 3. c) Una compensació econòmica en funció de la distància del vol (entre 250 i 600€). Aquest import es pot reduir a la meitat si accepteu un vol alternatiu en un horari similar.

 

Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full oficial de reclamació o reclameu a l’empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, feu ús dels vostres drets i inicieu les accions legals corresponents.