Durant el mes de març, model 720

Entre l’1 de gener i el 31 de març s’ha de presentar el popular model 720 (declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2019. A aquests efectes, recordin que:

  • Estan obligats a presentar aquesta declaració les persones que el 2019 hagin tingut comptes bancaris (per exemple, un dipòsit), valors (per exemple, accions o fons d’inversió) o immobles a l’estranger valorats conjuntament en més de 50.000 euros.
  • Si un contribuent ja va presentar el model 720 l’any passat o en anys anteriors, únicament haurà de tornar a presentar-ho si el valor conjunt d’algun dels seus grups de béns (comptes, valors o immobles) hagi augmentat en més de 20.000 euros respecte al que va informar en la seva darrera declaració, o si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns declarats.

Si està interessat a presentar el model 720, o desitja realitzar alguna consulta sobre el mateix, contacti amb nosaltres a través del 93.872.27.38 (Rubén López) o de l’adreça rlopez@cigassociats.com.