Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19

 

OBJECTE

Establir un ajut, en forma de prestació econòmica, per pal·liar els efectes del coronavirus a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional.

 

BENEFICIARIS

Persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que:

  • figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament
  • no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

 

CARACTERÍSTIQUES

  • Estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
  • Acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.
  • En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.
  • L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Es tracta d’un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros.

 

TERMINI

Pendent de publicació

 

Si està interessat,  o desitja realitzar alguna consulta sobre aquest tema, contacti amb nosaltres a través del 93.872.27.38 o de l’adreça cig@cigassociats.com.