Finestreta única: nou model 369

Des de l’1 de juliol de 2021, el règim de finestreta única dels serveis electrònics s’ha ampliat a les vendes a distància i a tots els serveis prestats a consumidors finals en què s’hagi de repercutir IVA d’un altre país de la UE.

Règim de la Unió

Fins ara, quan un empresari prestava serveis o feia vendes a distància a consumidors finals d’altres països de la Unió Europea i havia de repercutir IVA del país dels destinataris (per aplicació de les normes de l’impost mateix), es veia obligat a donar-se d’alta a l’Administració Tributària de cadascun dels països esmentats, amb els costos de gestió que això suposava. Només en cas de serveis electrònics de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió era aplicable el sistema de finestreta única, que permetia liquidar tot l’IVA repercutit en altres països a través de la Hisenda espanyola, mitjançant el model 368.

Doncs bé, des del passat 1 de juliol aquesta possibilitat de liquidar l’IVA d’altres països comunitaris a través de la Hisenda espanyola s’ha ampliat a la resta de serveis i vendes a distància a consumidors finals d’altres països de la UE. L’ingrés del dit IVA repercutit es pot fer trimestralment, presentat el nou model 369 i emplenat els apartats relatius al Règim de la Unió (que és el règim aplicable en aquests casos).

Règim exterior a la Unió

Aquesta possibilitat de “centralitzar” en una única declaració l’IVA repercutit a diferents països de la UE també és aplicable a empreses no establertes a la UE que prestin serveis a consumidors finals comunitaris. Aquestes empreses no establertes també poden utilitzar el model 369 per declarar trimestralment l’IVA que repercuteixin (en aquest cas han d’emplenar els apartats d’aquest model relatius al règim exterior de la Unió).

D’aquesta manera, si una empresa dels Estats Units presta serveis a consumidors finals espanyols, francesos i alemanys, pot optar per liquidar a Espanya tot l’IVA que repercuteixi en aquests tres països, presentant el model 369 davant de la Hisenda espanyola.

Règim d’importació

Finalment, el model 369 també podrà ser utilitzat per aquelles empreses espanyoles o estrangeres que enviïn productes a consumidors finals des de fora de la UE sempre que es compleixin, a més, aquests dos requisits:

  • Que es tracti d’enviaments el valor dels quals no excedeixi de 150 euros.
  • Impostos especials. Que la importació no estigui gravada per impostos especials.

En aquests casos, l’empresa s’haurà d’acollir al règim de vendes a distància i repercutir l’IVA del país del destinatari. Gràcies a això, en retirar les mercaderies a la duana, podrà declarar la importació com a exempta d’IVA. Això sí, l’empresa haurà de presentar el model 369 de forma mensual i emplenar els apartats del Règim d’Importació.

Per poder presentar el model 369 cal que prèviament l’empresa hagi optat per la “finestreta única” mitjançant el model 035 i hagi indicat el règim a què s’acull. Les empreses que presentaven el model 368 podran presentar a partir d´ara el 369 sense necessitat de presentar el 035.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal: jjimenez@cigassociats.com