Software de doble ús i règim sancionador

La Llei contra el frau fiscal ha introduït una sèrie de mesures contra el software de doble ús (sofisticats programes informàtics que faciliten l’ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació).

Per evitar-ho, el passat 11 d’octubre de 2021 va entrar en vigor un règim sancionador contra el programari de doble ús. Aquest règim estableix sancions importants per la utilització i la comercialització de programes comptables i de facturació que no s’adeqüin a les especificacions tècniques que estableixi el Ministeri d’Hisenda, o no estiguin homologats:

  • D’una banda, es sancionarà als productors i comercialitzadors amb 150.000 euros per cada tipus de sistema que permeti aquestes pràctiques i per cada exercici en què s’hagin realitzat vendes, i amb 1.000 euros per cada programa comercialitzat sense el certificat corresponent.
  • Les empreses i els autònoms usuaris també podran ser sancionats amb 50.000 euros per cada exercici en què utilitzin programes sense certificat o amb el certificat modificat o alterat.

 

No obstant això, actualment encara no s’ha aprovat el desenvolupament reglamentari que ha d’establir els requisits que han de complir aquests programes i sistemes informàtics, cosa que causa una situació d’inseguretat jurídica a moltes empreses.

Doncs bé, Hisenda ha emès una nota que aclareix que mentre no es produeixi aquest desenvolupament reglamentari, els usuaris dels programes esmentats no seran sancionats.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal: jjimenez@cigassociats.com