Mesures en l’àmbit d’ajuts per fer front als efectes del COVID-19

 1. Mesures aprovades per garantir la liquiditat pel manteniment de l’activitat econòmica davant els dificultats transitòries conseqüència de la situació, mitjançant el RD-Llei, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19
 • Línia d’avals per empreses i autònoms

 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions  financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

 

L’import màxim destinat per aquesta mesura és de 100.000 milions d’euros.

 • Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat de    augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms

 

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’Institut de Crèdit Oficial en la Llei  de Pressupostos de l’Estat, amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

 

Això es durà a terme a través de les Línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini  i d’acord  amb la seva política de finançament directe per a empreses de major grandària.

 

 

 

 1. Mesures per afavorir la digitalització de les empreses i que afavorir el manteniment de l’activitat per mitjà del treball a distancia: PLA ACELERA

 

Es tracta d’un Pla estructurat en les següents mesures:

 1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les PIME des de l’assessorament i la formació.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de l’entitat Red.es, engegarà un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mig termini. En concret:

 • La creació del portal Accelera PIME des de Red.es perquè les PIME es puguin informar de tots els recursos que es posin a la disposició de les PIME para la seva digitalització i en concret per aplicar solucions de teletreball.
 • Ampliació de seus del programa d’Oficines de Transformació Digital així com millorar els serveis d’assessorament personalitzat a les PIMES.
 • Llançament del programa Accelera PIME-Talent per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres de comerç i altres agents públics i privats.

 

 1. Mesures de suport a creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les PIME.

Des de Red.es s’engegarà una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R+D+i de les empreses digitals espanyoles. L’objectiu és recolzar per a la generació de solucions, coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la millora de processos de digitalització i la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.

 

 1. Mesures de suport financer per a la digitalització de les PIME.

L’Estat podrà recolzarà financerament, mitjançant el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO per a les PIMES la compra i lísing d’equipament i serveis per a la digitalització de la PIME i les solucions de teletreball, mobilitzant en els propers dos anys més de 200 milions d’euros.

 

 1. Mesures urgents per a innovació en empreses

 

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del CDTI, llança de forma urgent mesures extraordinàries que s’aplicaran de manera immediata en ser aplicades sobre instruments CDTI ja en funcionament.

Les mesures són les següents:

 1. Exempció de garanties

 

El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+I  desenvolupats per PIMES i Midcaps -empreses independents de fins a 1.500 treballadors- que siguin aprovats a partir del 14 de març de 2020.

 

Aquesta extensió de l’exempció de garanties és aplicable a totes les ajudes parcialment reemborsables del CDTI, quan compleixin amb la mínima solvència econòmica exigida pel CDTI i en els següents límits:

 • Exempció de garanties fins a 500.000 euros per a petites empreses.
 • Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a mitges empreses.
 • Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitja capitalització.

 

Quan l’activitat de R+D+I estigui relacionada amb els productes considerats d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19, la minoració de garanties es veurà ampliada als següents límits:

 • Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a petites empreses.
 • Exempció de garanties fins a 2.000.000 euros per a mitges empreses.
 • Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitja capitalització.

 

Actualment, aquests productes d’emergència fan referència a material sanitari i es troben especificats en l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/233/2020, de 15 de març.

 

 1. Fast track per a l’aprovació de projectes CDTI

 

Mentre es mantingui la situació d’emergència relacionada amb el COVID-19 i els seus efectes sobre l’activitat econòmica, el CDTI implementarà un fast  track de gestió per a tots els projectes presentats, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a mantenir inversions estratègiques i intentar pal·liar, almenys en part, l’efecte negatiu sobre l’ocupació qualificada. El CDTI avaluarà, de manera contínua, els projectes de R+D+I recolzats amb ajudes parcialment reemborsables i proposarà augmentar la freqüència de celebració de reunions del seu Consell d’Administració en format telemàtic per accelerar al màxim el seu procés d’aprovació i la concessió d’ajudes en un moment de desacceleració econòmica.

Aquest fast  track també donarà prioritat als projectes relacionats amb productes considerats d’emergència en l’Ordre del Ministeri de Sanitat ja referida.

 

 1. Mesures addicionals

 

Aquestes mesures es completen amb:

 • Ampliació de la Línia Directa d’Expansió (LIC-A) a tot el territori nacional a partir del mes d’abril, entre el que s’inclou Catalunya (abans no beneficiaria d’aquesta línia d’ajut)
 • Flexibilització del període de justificació de les ajudes parcialment reemborsables: s’amplien els terminis en 1 mes
 • Flexibilització dels terminis que afecten a subvencions, regulades mitjançant convocatòria publicada a la Base Nacional de Subvenciones i al BOE, els procediments d’emissió d’informes motivats vinculats i els procediments de contractació pública.

 

Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures , contacti amb el nostre departament de subvencions

info@inigest.com