Ajuts al sector del turisme

OBJECTE

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació econòmica directa, dotada de 2M € i pensada per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades pel COVID-19.

 

 

BENEFICIARIS

Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

 

 

CARACTERÍSTIQUES

  • Ajut compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.
  • Les empreses i professionals que sol·licitin aquest ajut han d’estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019.
  • Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, els beneficiaris hauran d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat: lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, etc.

 

 

QUANTIA DE L’AJUT

Ajuts de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta.

 

 

TERMINI

Pendent de publicació.

 

Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures , contacti amb el nostre departament de subvencions

info@inigest.com