NOVA CONVOCATORIA AJUTS LINIA «ACCION ESTRATÉGICA ECONOMIA Y SOCIEDAD DIGITAL

 

Projectes subvencionables: Es tracta de recolzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D) que s’enquadrin dins dels següents àmbits temàtics:

–          Industries del Futur

o   Components i sistemes

o   Internet del futur

o   Solucions Cloud Computing

o   Solucions per el tractament massiu de dades

o   High Performance Computing (Super computación)

o   Robots i sistemes autònoms

o   Ciutats intel·ligents

o   Internet de les coses

–          Ciberseguretat i confiança digital

–          Salut i benestar

–          Agroalimentari i gestió mediambiental, eficiència energètica i transport i logística

–          Continguts digitals

Hi ha dos modalitats de programes: “IMPULSO TECNOLÓGICO” i “GRANDES PROYECTOS”

Modalitat d’Ajut: Pot ser subvenció a fons perdut, préstec o una combinació de les dues, en funció de l’avaluació i disponibilitat pressupostària. L’import màxim de subvenció, en percentatge sobre el pressupost finançable, és el següent:

  • 50% per PIMES i del  40% per la resta d’empreses (nota > 17 en l’avaluació criteri innovació tecnològica)
  • 35% per PIMES i del 25% per la resta d’empreses (nota > 13 en l’avaluació criteri innovació tecnològica)
  • 30% per PIMES i del  20% per la resta d’empreses (nota > 8 en l’avaluació criteri innovació tecnològica)

Característiques dels préstecs:

–          Termini màxim d’amortització de 5 anys amb 2 com a màxim de carència

–          Es pot complementar l’ajut a fons perdut fins al 100% del pressupost amb el préstec

–          Tipus d’interès 0,180%

–          No es pot subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres

Es demanarà com a garantia un aval bancari o de SGR i el seu import dependrà de l’anàlisi de viabilitat financera de l’empresa i el projecte.

Cobrament de l’ajut: Amb la Resolució de l’Ajut: 75%. Després de la justificació de la primera anualitat:  25% restant

Termini de presentació sol·licitud:

18/06/2015