La Generalitat mobilitzarà 275 ME d’inversió en innovació per part d’empreses catalanes en el període de 2015-2020.

 

La nova política de la Generalitat de Catalunya busca :

o   La innovació de l’empresa catalana per tal que sigui més competitiva.

o   Creació de llocs de treball qualificats.

o   Aportar valor afegit.

o   Creació de riquesa del país.

D’acord amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, la Generalitat destinarà més de 103 milions d’euros en ajuts d’empreses catalanes d’innovació provinents dels Fons Feder entre el 2015 i el 2020..

Es vehicularan a través de:

  • COMUNITATS RISC3CAT:

Agrupacions voluntàries d’empreses i agents d’R+D i innovació crearan nous projectes d’alt impacte, d’una durada de 3 anys i transformadors dels sectors econòmics del país.

  • NUCLIS D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT:

Promouen projectes d’R+D d’empreses catalanes per aconseguir nous productes i serveis diferencials.

Projectes de mitjana dimensió, corresponents a una estratègia industrial pròpia, amb una durada de 2 anys, impacte a curt termini.

Objectiu:  Generar ocupació directa i inversions industrials per obtenir un creixement en el nivell d’innovació de les nostres empreses.

 

  • ELS CUPONS D’INNOVACIÓ:

Consisteixen en descomptes econòmics directes en forma de cupons que permeten bescanviar-los  per serveis vinculats amb la innovació, amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ de forma ràpida i flexible.

Objectiu:  Facilitar l’accés de les empreses catalanes d’entre 6 i 100 treballadors a alts nivells d’innovació i apostar per la innovació com a línia estratègica de creixement.

Aquests programes han estat creats perquè tingui un gran impacte en el teixit empresarial català i en l’economia productiva del país.