REFORMA LABORAL , Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, text comparat

Circular-reforma-laboral

 

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com