Beneficis fiscals per atraure inversors: la nova Llei “start-up”

El passat 10 de desembre arribava al Consell de Ministres la futura Llei “start-up”, la qual (en paraules de la Ministra d’Economia) “posarà Espanya a l’avantguarda en tot el que és l’impuls i la projecció d’aquestes empreses i l’atracció de talent”.

Els canvis amb el primer esborrany de l’avantprojecte aprovat a l’estiu són mínims. En destaca una definició d’aquestes societats menys limitada, com demanava el sector, i més beneficis fiscals.

Es manté que les start-ups seran aquelles empreses de nova creació o amb menys de cinc anys de vida (en el cas de sectors com l’energia, la indústria i la biotecnologia s’amplia a set anys) amb seu social a Espanya i que tinguin menys de 5 milions d’euros de beneficis anuals.

Com a novetat, s’amplia la llei a persones que hagin creat una o dues start-ups abans, i no només a les que ho fan per primer cop.

Les companyies podran obtenir un “segell certificat” a través d’una finestreta única per optar a tots els incentius fiscals i administratius, com ara agilitzar els tràmits electrònics en cas que es vulgui acabar amb l’activitat. La llei mantindrà una definició per als “nòmades digitals” que serà ampliable a alguns treballadors autònoms i emprenedors “d’alt nivell educatiu o amb experiència laboral”.

El projecte de llei establirà un règim tributari específic per a ells i els atorgarà un visat especial.

Beneficis fiscals

Es reduirà del 25% al 15% l’Impost sobre Societats per a aquest tipus d’empreses. A més, els avantatges fiscals que fins ara tenien els inversors també s’estendran a les aportacions que facin els mateixos emprenedors. Es manté un augment de la quantitat deduïble fiscalment si s’inverteix en societats de nova creació (dels 60.000 als 100.000 euros l’any), així com el tipus de deducció, que passa del 30% al 50%, i no només al 40%. Pel que fa als stock options (els pagaments als treballadors amb accions de la mateixa empresa), s’amplia dels 12.000 als 50.000 euros el mínim exempt anual. A més, els treballadors no hauran de pagar impostos al rebre aquestes accions, sinó quan les venguin. Les start-ups també gaudiran d’una exempció dels aranzels notarials en algunes accions. Ara la norma es tramitarà al Congrés, on encara pot rebre modificacions.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament jurídic:  rlopez@cigassociats.com