Salari mínim interprofessional 2021

La setmana passada va quedar aprovat el Salari Mínim Interprofessional (SMI), sense el suport de la patronal, que considera que aquest augment no arriba en bon moment a causa de la situació de crisis que pateix l’economia a conseqüència de la COVID-19. Si més no, esdevé necessari esperar a la publicació del Real Decret perquè es fixi l’SMI pel 2021.

El seu augment serà de 15 euros mensuals per 14 pagues, per tant, la quantia passarà dels 950 euros als 965 euros. Aquest tindrà en principi caràcter retroactiu amb efectes 01 de setembre 2021

Juntament amb l’aprovació d’aquest acord, està previst que l’SMI continuï pujant de cara al 2022 (1.000. euros) i el gener del 2023 (1.060. euros). Es tracta d’una provisió que manca encara la seva negociació per poder parlar de quanties reals.

Aquest augment, però no afectarà a tots els treballadors, no podran observar una millora de la seva situació aquells treballadors que en còmput anual, ja estan percebent ingressos superiors a aquest SMI.
Per contra veuran una millora, tots aquests treballadors que no es troben subjectes a cap classe de conveni col·lectiu a conseqüència de què l’activitat de l’empresa no té conveni que la reguli i per tant, estan subjectes a l’SMI. Són els treballadors sense conveni col·lectiu propi.

A part dels treballadors que estiguin enquadrats en aquestes situacions, també es podrà observar millores en el cas de les persones que estiguin en situació d’atur, majors de 45 anys i amb càrregues familiars, així com la dels majors de 52 anys, o la paga extraordinària per estar sense treball.

Aquest augment també fa que es produeixin variacions amb relació als embargaments, ja que l’SMI és inembargable.

També s’observa un benefici en relació amb les indemnitzacions i salaris que haurà d’abonar el Fons de Garantia Salarial, ja que els seus límits de pagaments estan subjectes a l’SMI.

Per més informació en matèria laboral pot contactar amb el departament laboral: laboral@cigassociats.com