Simulació IRPF treballadors en ERTO

A causa de la crisi del COVID’19 tots els treballadors que s’hagin vist afectats per ERTO, l’any vinent, quan facin la declaració de la renda, passaran a tenir dos pagadors. Això significa, que el mínim d’ingressos per fer la declaració de la renda serà de 14.000€ i no de 22.000€

Per tal de calcular el % d’IRPF a aplicar a les nòmines, només es tindrà en compte els ingressos generats per l’empresa, la qual cosa si algun treballador vol mantenir el seu IRPF, sense tenir en compte el que ha percebut del SEPE, o augmentar el % que li surti legalment a aplicar, ho hauria de sol·licitar amb el document pertinent.

Si algun treballador volgués fer una simulació de la renda 2021, pot contractar els nostres serveis per tal de fer un estudi de la renda i així calcular quin % practicar a la seva nòmina per evitar pagaments futurs.

 

Per més informació contacta amb el departament fiscal: rlopez@cigassociats.com