Etiqueta: BONIFICACIONS

Encara tens crèdit??

Les empreses disposen anualment d’un crèdit per finançar la formació programada, l’import de la qual resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableix per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de la grandària de l’empresa. Des de 2018, s’estableix

Continue Reading

PROGRAMES SUBVENCIONABLES

Pdf  Programes     

Continue Reading

ACTUALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (RD 1529/2012)

De cara el 2016 s’han implantat actualitzacions pel que fa a la regulació dels contractes de formació. La novetat principal és que la formació teòrica deixa d’impartir-se a distancia, per impartir-se mitjançant tele formació, tal hi com expressa l’article 17 del RD 1529/2012 sobre els modalitats d’impartició: “Con el fin de facilitar su adecuación al

Continue Reading

BONIFICACIONS PER LA FORMACIÓ

  Des de Cervera & Gonfaus sabem que la FORMACIO és bàsica per al CREIXEMENT de la seva empresa i, ara que ja estem immersos en l’últim trimestre de l’any, és moment de tancar les accions del pla formatiu. Com bé sap, les empreses que cotitzen per la contingència de Formació Professional a la Seguretat

Continue Reading