Al novembre: model 232 declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en què l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar

el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2019.

Les empreses en què l’exercici social no coincideix amb l’any natural han de presentar-lo al mes següent als deu mesos

posteriors al tancament de l’exercici.

En aquest model s’ha d’informar de les següents operacions vinculades:

-Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
-Les considerades «específiques» amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, participacions, etc.).
-I les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.

D’altra banda, també s’ha d’incloure:

-El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
-El detall de les cessions d’intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60%.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Jordi Jiménez al telèfon 93-872.27.38 o

bé al mail: jjimenez@cigassociats.com.