Al novembre: Model 583 liquidació producció d’energía eléctrica

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 .

Aquest any caldrà presentar dos models 583:

– Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2020.

– Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la producció de període de gener a desembre del 2019.

Aquest impost grava al 7% la realització d’activitats de producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, tant

les de règim ordinari (carbó, gas, nuclear, etc.) com les de règim especial (fotovoltaica, eòlica, etc.).

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Jordi Jiménez al telèfon 93-872.27.38

o bé al mail: jjimenez@cigassociats.com.