Campanya de renda i patrimoni 2020

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimecres 7 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2020. Es podran presentar fins al dimecres 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el divendres 25 de juny de 2021.

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon (40% restant de l’import) haurà d’ingressar-se, com a màxim, el divendres 5 de novembre de 2021.

 

Si te intenció de que li confeccionem la declaració de renda i/o patrimoni, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines el més aviat possible.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.

 

 

Recordatori obligació de declarar:

IRPF: Article 96, de la Llei 35/2006 de l’Impost. A grans trets:

  • Rendiments íntegres del treball superiors a 22.000 euros anuals
  • Si aquests provenen de diferents pagadors, el límit es situa (en conjunt) en 14.000 euros anuals, sempre i quan l’import percebut del segon i successius pagadors superi la quantitat de 1.500 euros anuals. Especial atenció als perceptors de prestacions per ERTO durant el 2020
  • Que s’obtinguin rendiments d’activitats econòmiques o rendes immobiliàries.
  • Rendiments íntegres mobiliaris i guanys patrimonials superiors (en conjunt) a 1.600 euros anuals
  • Rendes imputades i subvencions superiors (en conjunt) a 1.000 euros anuals
  • Per percebre l’ingrés mínim vital (IMV)

 

Patrimoni: Article únic, del Decret Llei 7/2012 de mesures urgents.

  • A Catalunya, estaran exempts els patrimonis no superiors a 500.000 euros
  • Quan el patrimoni (exempt i no exempt) superi la quantitat de 2 milions d’euros