Novetats fiscals: Avantprojecte de llei dels pressupostos per exercici 2021

Novetats amb efectes exercici 2021:

1.- Augment de 2 punts d’IRPF per les rendes de treball de més de 300.000 € elevant el tipus marginal del 45% al 47%,

i 3 punts per a les rendes de capital de més de 200.000 € passant del 23% al 26%.

2.- Increment de l’1% de l’impost per a patrimonis de més de 10 milions d’euros, passant el tipus impositiu del 2,5% al 3,5%.

3.- Es limita l’exempció en l’impost de societats sobre dividends i plusvàlues en filials al 95%. Exceptuant les noves empreses

constituïdes en els 3 primers exercicis i que facturin menys de 40 milions d’euros.

4.- És reduiran les desgravacions en aportacions a plans de pensions individuals a 2.000 € l’aportació màxima,

mentre que s’eleva el límit conjunt de reducció participant i empresa ) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa.

5.- Altres mesures fiscals, són la pujada de l’IVA de les begudes ensucrades, la reducció fiscal del dièsel i l’increment

del tipus sobre les primes d’assegurances.

Catalunya aprova una deducció de l’IRPF per a les rendes més baixes i de més d’un pagador

Es tracta de no penalitzar als afectats per un ERTE com a conseqüència de la pandèmia.

La regularització actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració de la renda els contribuents amb

rendiments del treball d’un mateix pagador inferiors a 22.000 € bruts anuals o de 14.000 € en el cas que els rendiments

procedeixin de dos o més pagadors i el segon pagador sigui > de 1.500 €.

Aquesta situació afectaria els treballadors que durant l’exercici, hagin cobrat una part del sou de l’empresa i l’altre de l’estat.

És per aquest grup de treballadors que el govern impulsa una deducció autonòmica, que equival a la diferència entre la quota

integra catalana i l’estatal, sempre que la diferencia sigui positiva.

Per més informació pot contactar amb nosaltres al mail: jjimenez@cigassociats.com